بررسی عملکرد سرلشکر منوچهر خسروداد - 3

2 - خسروداد و اول بهمن 1340

در زمان ریاست دکتر فرهاد شاهدیم وقتی روز اوّل بهمن ماه 1340 دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض ‏به تعطیل مجلس به کلاسهای درس نرفتند و با برپایی تظاهرات خواستار کناره‌گیری دولت دکتر امینی شدند، شاه ‏که در انتظار فرصت بود تا زهرچشمی از دانشجویان بگیرد دستور حمله به دانشگاه و سرکوبی دانشجویان را ‏صادر کرد؛ کماندوها به فرماندهی سروان منوچهر خسروداد، به دانشگاه یورش بردند و در تعقیب دانشجویان تا ‏کلاسهای درس رفتند و عدة زیادی از دانشجویان، دختر و پسر را مضروب و مجروح نموده چند تن از استادان را ‏نیز کتک زدند، وسایل و دستگاههای علمی آزمایشگاههای دانشکدة پزشکی را شکستند و حتی کتابها را در ‏کتابخانه‌ها پاره کردند. آمار مجروحان این یورش به بیش از 600 تن رسید. دکتر فرهاد رئیس انتخابی دانشگاه ‏تهران طی اعلامیه ای این حمله وحشیانه را محکوم کرد و از ریاست دانشگاه استعفا داد.‏

‏ متن اعلامیه دکتر فرهاد اینگونه بوده است:‏
‏"امروز یکشنبه اوّل بهمن ماه ساعت یازده و ربع، عده‌ای نظامی، بدون آنکه اتفاقی مداخله آنان را ایجاب نماید به ‏محوطة دانشگاه وارد شده و جمعی از دانشجویان را مضروب و مجروح نموده‌اند. دانشگاه نسبت به این عمل ‏رسماً اعتراض و تقاضای رسیدگی و تعقیب مرتکبین و مجازات آنان را از دولت نموده است و مادامی که نتیجه ‏رسیدگی به دانشگاه اعلام نشود، این جانب و رؤسای دانشکده‌ها از ادامة خدمت در دانشگاه معذور خواهیم بود".‏
رئیس دانشگاه تهران ـ دکتر فرهاد

مرجع - کتاب گزارش یک زندگی نوشته دکتر علی اکبر سیاسی - نشر اختران

* تا جاییکه من مطالعه دارم در اون موقع خسروداد فرمانده گردان تازه تاسیس چترباز بود. علت استفاده از این گردان علی رغم وجود شهربانی و نیروهای دیگر، معلوم نیست 

 

متفرقه : به قول مرتضی بزرگ تنها چیزی که از خدمت در ارتش به دست آوردم، معاف شدن تو بود !

مرتضی عزیزم، پدر خوبم ... یک بار و فقط یک بار اینو ازت شنیدم و نه دائما. به تلخی هم ازت شنیدم . روحت شاد ... .

/ 1 نظر / 8 بازدید
محمد

خسروداد هیچوقت همچین کاری نکرد و اگر کارنامه ی ایشون رو هم ملاحظه بفرمایی میبینید که همچین شخصیتی نداشت این اطلاعات کاملا غلط هست.