لشکر خوبان

از معدود کتابهایی که یک نویسنده سپاهی نوشته و در آن ، فقط به مطالب مربوط به خود و لشکر مرتبطش پزداخته و از بی انصافی در مورد ارتش خودداری نموده. رزمنده عزیز! مهدیقلی رضایی! شرح زخمهایی که دائم عفونی می شدند، عدم کنترل روی پایی که خم نمی شد و بقیه رنجهایت، حداقل برای من بسیار آشنا است. درود خدا بر تو و همرزمان مظلومت

× شرح وقایع مربوط به کربلای 4 که در این کتاب با جزییات بدان پرداخته شده، از حوصله نگارنده خارج است. به همین اکتفا می کنم که در این مرجع نیز مانند دو کتاب "بابانظر" و "نورالدین پسر ایران" ، بی تجربگی فرماندهان مسوول و بسیجیان عمل کننده در حفاظت اطلاعات، عامل اصلی لو رفتن عملیات کربلای 4 است

/ 0 نظر / 11 بازدید