بررسی عملکرد سرلشکر منوچهر خسروداد - 4

3 - شرکت در عملیات نظامی علیه عشایر

این قسمت از زندگی خسروداد شاید واضح ترین بخش از نظر تحلیل عملکردی باشد. سرگرد منوچهر خسروداد فرمانده گردان چترباز در سال 1342 و در سمت معاون *سرهنگ علاالدین ناظم افسر جنگهای نامنظم در عملیات نظامی جنوب در منطقه فارس شرکت داشت

*علاالدین ناظم بعدها به درجه سرلشکری رسید و فرمانده دانشکده افسری نیز شد. ناظم به دلیل زبان تند و تیزش نتوانست مدارج بالاتر از سرلشکری را طی کند و در درجه سرلشکری بازنشسته گردید. در بحبوحه انقلاب، سرلشکر ناظم با انتشار پیامی در روزنامه کیهان اعلام کرد : تمام حقایق ارتش را در اختیار امام می گذارم

این پیام بر خلاف عنوانش محتوای افشاگرانه نداشت و بیشتر بر حفظ انسجام ارتش و جلوگیری از نابودی آن متمرکز بود

**سرلشکر ناظم بعد از 22 بهمن 57، از طرف حکومت جدید به همکاری دعوت شد اما این دعوت را رد کرد. ضمن اینکه ناظم بعد از انقلاب، با اتهام خاصی هم مواجه نشد بنابراین متهم نمودن خسروداد به سرکوب عشایر با توجه به عدم ایجاد مشکل برای فرمانده مستقیمش یعنی ناظم ، منطقی به نظر نمی رسد

/ 0 نظر / 39 بازدید