آیا توپخانه از خرمشهر دفاع می کرد یا خیر؟

معمولا حماسه مقاومت 34 روزه خرمشهر محدود به دفاع عده ای پاسدار فقط با *تفنگ ژ3 و تعداد قلیلی نیروهای مردمی می گردد و نقش گردان تکاوران دریایی بوشهر که از 200 نفر آنها 17 نفر زنده ماندند ، پرسنل گردان 151 مستقل دژ و گردان 165 مکانیزه لشکر 92 زرهی اهواز، نیروی هوایی ارتش و ... یا کاملا نادیده گرفته می شود یا بسیار کمرنگ بازتاب می یابد. موضوع این پست ارائه شواهدی دال بر فعالیت توپخانه نیروی زمینی ارتش در دفاع از خرمشهر در 10 روز اول مهرماه 1359 یعنی حداقل به مدت 11 روز بعد از حمله رسمی عراق به ایران است

گزارش اول : گزارش مرکز فرماندهی ژاندارمری خوزستان در سوم مهرماه 59 :

 

گزارش دوم :

گزارش سوم :

* این تفنگ ها را هم از ارتش گرفته بودند

** اینطور نبود که سلاح سنگین در خرمشهر نباشد. بود اما نه به اندازه کافی 

مرجع گزارشها : کتاب بسیارمفید خرمشهر در جنگ طولانی انتشارات مرکز مطالعات جنگ سپاه

/ 1 نظر / 10 بازدید
رضا ... منتظر

با اهداء درود و سلام و صلوات به روح پر فتوح تمامی غیور مردان و پاکدامن زنانی که با غیرت ایرانی و در هر کسوتی دلیرانه در مقابل تجاوز دشمن بعثی تا بن دندان مسلح جنگیدند و دشمن را در ابتدای تجاوز متوقف و زمینگیر ساختند و اگر دلیر مردی و پایمردی تکاوران نیروی دریائی و رزمنده گان گردان های 101 و 102 ژاندارمری و مرزداران بیداردل هنگ ژاندارمری ابادان و گردان ساحلی خسرواباد و نبروهای ایثارگر شهربانی نبودند تا مردم بومی محل را مسلح و تجهیز و سازماندهی نمایند تا در همان روزهای اول جنگ عراقی ها را وادار به زمینگیر شدن کنند اگر تلاش فرماندهان شجاعی چون مرحوم سرهنگ رضوی .. سرهنگ فروزان .. سرگرد کهتری و صدها افسر و درجه دار و سرباز پیرو ولایت و رهبری نبود تا فرامین رهبر انقلاب را با جان و دل اجرا نمایند سرنوشت دیگری در انتظار کشور عزیزمان بود