و ارتش فرو ریخت ... بخش 10

جلسه سوم بهمن 57 - بخش 6

 در ادامه جلسه صحبتهایی درباره تظاهراتی که قرار بود به عنوان پاسخ به تظاهرات روز تاسوعا که گسترده ترین تظاهرات تاریخ انقلاب تا آن روز بود* برگزار شود و به آن نام تظاهرات حمایت از قانون اساسی داده بودند، انجام گرفت. بیشتر این صحبتها درباره لازم بودن شرکت کردن نظامیان در این تظاهرات، شعارها و ... بود. مهمترین تصمیمات این جلسه عبارت بود از تشکیل یک کمیسیون 5 نفره از نمایندگان نیروهای سه گانه، ژاندارمری و سازمان تسلیحات نظامی که هماهنگیهای لازم را انجام دهند. هماهنگی نهایی توافقهای این کمیسیون نیز بر عهده تیمسار سپهبد مهدی رحیمی فرماندارنظامی وقت تهران قرار گرفت. از دیگر مسائل مورد بحث جلسه شرکت یا عدم شرکت نظامیان و خانواده هایشان در این تظاهرات بود. بر اساس صحبتهای ارتشبد قره باغی، سپهبد ربیعی، سرلشکر بیگلری و ارتشبد طوفانیان، تصمیم بر این شد که نیروهای نظامی که وظایف امنیتی و یا حفاظتی دارند در این تظاهرات شرکت نکنند. سایر نظامیان **مختار به شرکت در تظاهرات اما با لباس غیرنظامی بودند

* حامیان انقلاب تعداد شرکت کنندگان این تظاهرات را یک میلیون اعلام کردند. مخالفین از جمله فرماندهان نظامی جمعیت را 400 - 300 هزار نفر برآورد نمودند. آنچه که در این میان مسلم است این است که تعداد انبوه افراد شرکت کننده، برای عوامل حکومتی غیر قابل انتظار بوده و حکم یک شوک شدید را داشته است

**در این جلسه صحبتی از اجبار نظامیان به شرکت در تظاهرات قانون اساسی به میان نیامد

/ 1 نظر / 5 بازدید
سرهنگ سرخورده

کشته شدن 200نفر از این 1 ملیون نفر کشور رو نجات میداد