آنها 19 نفر بودند

آنها 19 نفر بودند ! 19 نفر که تا آخرین لحظه با عراقیها جنگیدند. وصیت هایشان را با خون در پشت پیراهنهایشان نوشتند و جنگیدند ... تا آخرین گلوله ... اماحاضر نشدند پادگان گردان 151 دژ را ترک کنند. با فروریختن قسمتهای مختلف پادگان، در بخش ترابری گردان موضع گرفتند و چنان اوضاع را بر عراقیها تنگ کردند که عراق ناچار شد برای خاموش کردن آتش آنها،دست به بمباران هوایی بخش ترابری بزند. یاد قهرمانان آخرین مقاومت پادگان دژ در سی ام مهرماه 1359 : ستوان امیری، ستوان زارعیان جهرمی و ... گرامی باد

/ 5 نظر / 233 بازدید
اسماعیل

درودمیفرستم و تعظیم میکنم در برابر شرف این دلاور مردان.... میشود بیشتر توضیح دهید؟

بیاد همه آنها که غریب ماندند در وطن خویش و مظلومانه رخت از جهان بر بستند.

رویا شکیبایی

نمیخواستم نامم حذف شود. رویا شکیبایی هستم و هنوز داغدار پدری که در کشاکش نامرادی ها چشم از جهان فرو بست. یاد همگی شان گرامی باد.

سرهنگ

امیدوارم همه قهرمانان گمنام شادروان باشند

اسماعیل

http://rahrovan-artesh.ir/topic/1169-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-6/

Whoops, looks like something went wrong.