شهدا و بزرگان هوانیروز

به یاد شهید محمدرضا نمکی

 ستوان یکم خلبان محمدرضا نمکی از خلبانان دلیر کبری هوانیروز بود که در سال 61 متهم به دخالت در توطئه براندازی گردید. به مدت 18 ماه زجرهای فراوان کشید و در نهایت، مسخره بودن اتهام ثابت شد و آزاد گردید. مدتی به دلیل محدودیتهای ناشی از همین اتهام، اجازه پرواز نداشت. سرانجام در تیرماه 1367 به هنگام ماموریت جنگی،‌مورد اصابت موشک دشمن عراقی قرار گرفت و هلیکوپترش سقوط کرد و ستوان نمکی همچون ققنوسی به سوی پروردگارش پر کشید

/ 0 نظر / 6 بازدید