تکلیف!

وقتی به عده ای کودک دارای تعصب خام سیاسی و مذهبی بال و پر بدهی باید هم خودشان را به حدی جدی بگیرند که در روی همه بایستند و به صورت همگی پنجه بکشند. این بچه ها را باید تا ابد از کربلا برایشان گفت. هی گفت و اینها هم بنشینند و دائم بر سرشان بکوبند و به شمر و یزید لعنت بفرستند تا ان شاالله خداوند متعال مددی برساند و از لجنزار حماقت خود بیرون آیند که البته بیرون نخواهند آمد. اینها را با تحقیق و تحلیل و تفکر هیچ کاری نیست، هیچ و هیچ. در بیانی مضحک تعیین تکلیف انجمن موکول به شنبه شد. دیگر چه تکلیفی ؟  تن دادن به این تکلیف به هر گونه ای که باشد خیانت به ارتش و تاریخ ارتش است و شخصا کار در چنین محیطی را ننگی بر دامان خود و عزیزان خود می دانم. 

/ 1 نظر / 6 بازدید
اسماعیل

احسنت...واقعا حرف دل بنده بود