شیرمردان لشکر 16 زرهی ارتش

عملیات نصر، یکی از 3 عملیات کلاسیک ارتش بود که در 15 دی 1359 در منطفه هویزه – کرخه کور و به وسیله لشکر 16 زرهی قزوین و تیپهای 1 و 2 لشکر 92 زرهی اهواز، انجام گرفت و در مرحله اول *نتایجی بس درخشان را همراه با کمترین تلفات نیروی خودی به ارمغان آورد اما در مرحله دوم به دلیل نداشتن نیروی احتیاط قوی، تعداد بسیار کمتر تانک نسبت به عراق، ضعف پدافند هوایی و کمبود بولدزر و لودر و اقلام مهندسی دیگر در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند و زیر فشار کمرشکن دشمن در تاریخ 18 دی ماه 1359 ، لشکر 16 با انجام عملیات تاخیری به کرانه شمالی کرخه کور عقب نشست . عناصر باقیمانده در جنوب کرخه کور، به شدت در مقابل دشمن مقاومت کردند. فرمانده دلاور تیپ 3 لشکر 16 زرهی که کنار پل کرخه کور باقی مانده بود شخصا با آر پی جی به تانکهای دشمن شلیک می کرد و عقب نمی آمد تا در نهایت با اعزام معاون لشکر، نامبرده را با اجبار و اصرار، عقب کشیدند

بخشی از مکالمه بیسیم یگانهای عملیاتی در تاریخ 18/10/59 :

 ساعت 55‌: 05 بامداد - فرمانده لشکر 16 ( سرهنگ زرهی ستاد سیروس لطفی ) :

فورا به سرکار سرهنگ حسینی اطلاع دهید حمله دشمن آغاز شده است. در مورد نیروی هوایی هم اقدام نمایید

 ساعت 45‌: 06 بامداد - فرمانده لشکر 16 ( سرهنگ زرهی ستاد سیروس لطفی ) به یگانها

خوب پیش می روید. محبوبی! بکوب ببینم. شما قهرمانان خوزستان موفق باشید

 ساعت 45‌: 06 -  فرمانده تیپ 1 لشکر 16 و تیپ 2 لشکر 92 به فرمانده لشکر

 الله اکبر

ساعت 45‌: 06 -  توپخانه لشکری 16 (‌ سرهنگ دوم محبوبی )  به فرمانده لشکر

وضع ما خوب است، الله اکبر

 ساعت 45‌: 06 -  فرمانده  تیپ 3 لشکر 16 به فرمانده لشکر

الله اکبر، وضع ما عالی است

ساعت 30‌: 07 - فرمانده تیپ 1 لشکر 16 به فرمانده لشکر

برابر اطلاع، دشمن از یک طرف به رودخانه رسیده

ساعت 30‌: 07 - بامداد - فرمانده لشکر 16 ( سرهنگ زرهی ستاد سیروس لطفی ) به تیپ 1

پیاده بروند در خط و آر پی جی 7 داشته باشند

ساعت 45‌: 07 - فرمانده تیپ 3 لشکر 16 به فرمانده لشکر

تعداد زیادی تانک به منطقه رسیده اند و در 1.5 کیلومتری من هستند

ساعت 45‌: 07 - بامداد - فرمانده لشکر 16 ( سرهنگ زرهی ستاد سیروس لطفی ) به یگانهای درگیر

تیپ 1 ! سریعا به منطقه بروید و تیپ 3 را کمک کنید. محبوبی! توپخانه بردش را کوتاه کند. تیپ 3 ! توپخانه خودت هم بردش را کم کند. مقاومت کن. تدبیر خودت را به کار ببر

ساعت 00‌: 08 -  فرمانده  تیپ 3 لشکر 16 به فرمانده لشکر

عراقیها ده قیصریه را گرفتند و محاصره کردند. مرا می خواهند دور بزنند

ساعت 00‌: 08 - فرمانده لشکر 16 ( سرهنگ زرهی ستاد سیروس لطفی ) به تیپ 3

اگر در شمال هستی تدبیرت را به کار ببر. عجله نکن. رودخانه در جنوب تیپ هست. شما پل را نگهداری کن

ساعت 00‌: 08 -  فرمانده  تیپ 3 لشکر 16 به فرمانده لشکر

تا آخرین قطره خون مقاومت خواهم کرد

ساعت 30‌: 10 -  فرمانده تیپ 3 لشکر 16

توپخانه! ده حاجی بدر را بکوبید. ما پل را نگهداری می کنیم. مسافت 2700 ده حاجی بدر را ویران نمایید

ساعت 00‌: 12 -  فرمانده تیپ 3 لشکر 16

محبوبی! سرپل از روبروی من می آید، با نفرات پیاده مشغول هستم. خودتان در مقابل خدا و میهن مسوول هستید. شبکه لشکر! گلوله فسفر سفید در راه. خودتان توجیه نمایید من با پیاده مقاومت می کنم، اگر می توانی تانک بفرست

ساعت 30‌: 12 - فرمانده لشکر 16 ( سرهنگ زرهی ستاد سیروس لطفی ) به فرمانده تیپ 3

تدبیر خودت را به کار ببر. از آتش و مقدورات استفاده کن. ایستادگی کن

ساعت 30‌: 12 -  فرمانده تیپ 3 لشکر 16 به فرمانده لشکر

اگر این قسمت توپخانه اجرا می کرد چقدر موثر بود. الان گروهان پرویز من بدون تانک عمل می کند

ساعت 30‌: 12 -  فرمانده لشکر 16 ( سرهنگ زرهی ستاد سیروس لطفی ) به فرمانده تیپ 3

عقیده و اراده تو و شهبازی را ملت و مملکت می ستاید . تیپ 1! شما اگر در عقب چیزی داری به تیپ 3 کمک کن

ساعت 30‌: 12 -  فرمانده تیپ 3 لشکر 16 به فرمانده لشکر

از جلو تانک های دشمن در فاصله 1500 متری من است. ضمنا من مقداری مهمات غیر تانک نیاز دارم که هنوز نرسیده

ساعت 30‌: 12 -  فرمانده تیپ 3 لشکر 16 به فرمانده لشکر

من می خواهم پل را منفجر کنم

ساعت 30‌: 12 -  فرمانده لشکر 16 ( سرهنگ زرهی ستاد سیروس لطفی ) به فرمانده تیپ 3

بکن، همانطور که بارها گفتم هر طور تدبیرت است عمل کن

ساعت 12‌: 13 -  فرمانده تیپ 3 لشکر 16 به فرمانده لشکر و تقاضای عقب نشینی

من غیر از تفنگ چیزی ندارم. فکری به حال من بکنید. نفری برای من نمانده که بخواهم پل را منفجر کنم

ساعت 12‌: 13 -  فرمانده لشکر 16 ( سرهنگ زرهی ستاد سیروس لطفی ) به فرمانده تیپ 3

سرگرد مدیری را با یک نیروی تقویتی پیش شما فرستاده ام

ساعت 50‌: 13 -  فرمانده تیپ 3 لشکر 16 به فرمانده لشکر

من با چند تفنگچی می مانم و الان این پل را منفجر می کنم. تا آخرین لحظه می مانم و دیگر هم تماس نمی گیرم. این وطن ماست، آخر این وطن را دوست دارم

 ساعت 50: 13 -  فرمانده لشکر 16 ( سرهنگ زرهی ستاد سیروس لطفی ) به فرمانده تیپ 3

تا آخرین لحظه در نفربرت مقاومت کن و تماس بگیر. این یک دستور است. عده ای را به کمک فرستادم

 پاسخی از تیپ 3 نیامد لذا سقوط تیپ 3 به سرکار سرهنگ حسینی اطلاع داده شد

 ساعت 50‌: 13 -  بیسیم چی تیپ 3 لشکر 16 به فرمانده لشکر

هرچه به سرهنگ جوادی اصرار می کنم به عقب برگردد، نمی آید. می گوید اینجا وطن من است ، خاک من است. تا آخرین لحظه می مانم

 ساعت 50‌: 13 - فرمانده لشکر 16 ( سرهنگ زرهی ستاد سیروس لطفی ) به بیسیم چی تیپ 3

این یک دستور است. ایشان آدم عاقلی هستند . حتما فکر خواهند کرد. پیغام مرا مجددا برسان

 ساعت 50‌: 13 -  بیسیم چی تیپ 3 لشکر 16 به فرمانده لشکر

رفتم پیش سرهنگ جوادی. حاضر شدم با کلت مرا بزند اما بیاید ، قبول نمی کند

 ساعت 50‌: 13 – معاون فرمانده لشکر 16 ( سرهنگ زرهی ستاد خوشنویسان ) به بیسیم چی تیپ 3

برو پیغام مرا که مشابه پیغام فرماندهی است بده.

 ساعت 25‌: 14 - فرمانده لشکر 16 ( سرهنگ زرهی ستاد سیروس لطفی ) به قرارگاه مقدم جنوب

فشار حملات دشمن در جنوب کرخه کور بیش از اندازه است

 ساعت 00‌: 15 -  قرارگاه مقدم جنوب به فرمانده لشکر 16

در صورت امکان تا تاریکی شب مقاومت کنید و با شروع تاریکی به شمال کرخه کور عقب نشینی کنید و در مناسب ترین موضع موجود مستقر شوید. چنانچه هیچ امکانی برای مقاومت باقی نماند گزارش کنید تا تصمیم گرفته شود

 * تصرف مواضع توپخانه سنگین دشمن در مدت کمتر از 6 ساعت از زمان آغاز عملیات، نابودی کامل تیپهای 35 زرهی و 45 زرهی از لشکر 9 زرهی عراق و تحمیل تلفات 1000 کشته و 800 اسیر به دشمن

** سرعت شکافت خطوط تیپهای زرهی 35 و 45 عراق در مرحله اول عملیات توسط تیپ 3 لشکر16 ، به قدری زیاد بودکه خطوط این تیپها به سه تکه تقسیم شد و تیپ 3 مثل پیکان در مرکز به پیش می رفت اما نبود نیروی احتیاط و کمبود امکانات پشتیبانی و رزمی، باعث شد جناحین متلاشی شده چپ و راست تیپ 3 خود را پیدا نمایند و دست به پاتک سنگین زرهی بزنند

 فرماندهان عملیات :

سرهنگ زرهی ستاد سیروس لطفی فرمانده لشکر 16 زرهی قزوین

سرهنگ زرهی ستاد محمد جوادی فرمانده تیپ 3 لشکر 16 زرهی قزوین

سرهنگ زرهی ستاد ایرج جمشیدی فرمانده تیپ 1 لشکر 16 زرهی قزوین

سرهنگ دوم زرهی ستاد رادفر جانشین فرمانده تیپ 1 لشکر 16 زرهی قزوین

زنده یاد سرهنگ محمدباقر خوشنویسان معاونت فرماندهی لشکر 16 زرهی قزوین

زنده یاد سرهنگ زرهی ستاد امراله شهبازی فرمانده تیپ 2 لشکر 92 زرهی اهواز

زنده یاد سرهنگ زرهی ستاد یعقوب حسینی جانشین عملیاتی فرمانده نیروی زمینی در قرارگاه مقدم جنوب

سرهنگ دوم توپخانه محبوبی افسر توپخانه لشکر 16 زرهی قزوین

/ 3 نظر / 1080 بازدید
اسماعیل

درود به همه میهن پرستان واقعی

یک ایرانی

منم دوران سربازیمو بعد از گذروندن مدت آموزشی در این لشگر خدمت کردم و افتخار می کنم که یه زمانی جزئی از این لشگر بودم .در ارتش کشور من کم نیستن شیر مردانی مثل این افسران پاک و صادقی که شما اسمشونو آوردین ولی نمیدونم چرا احساس می کنم که در این چند سال اخیر در داخل مملکت یه اراده ی پنهانی وجود داره که خیلی سعی می کنه ارتش رو تضعیف کنه و در مقابل گروه های شبه نظامی موازی ارتش رو تقویت بکنه ... مستقل شدن تیپها از لشگر ها و حذف بعضی گردانها از تیپها و بازنشستگی زودتر از موعد برخی افسران و پرسنل مجرب و وفادار به میهن ...آیا شما در این مورد میتونید منو راهنمایی کنید ؟نمیدونم شاید من اشتباه می کنم !!!!

محسن

خدایا در فکر ما قدرتی قرار ده قدر این عزیزان و شهدای بزرگوار این دو لشکر حیاتی کشورمان را بدانیم... آمین

Whoops, looks like something went wrong.