بزرگداشت آغاز یک مرد

خوشا به مردانگی تو ای مرد مردان، خوشا به غیرتی که تو داشتی. خداوند نهایت لطفش را بر وجود ملکوتیت ارزانی بدارد که در زندگی ، مردی و شرافت را حرمت نهادی و از آغاز تا پروازت سربلند بودی

/ 2 نظر / 13 بازدید
سرهنگ2

روحشان شاد.یادشان گرامی

اسماعیل

روحشان شاد و یادشان گرامی