بررسی عملکرد سرلشکر منوچهر خسروداد - 2

به طور کلی سرلشکر منوچهر خسروداد در 5 اتفاق مهم در دوران حکومت پهلوی حضور داشته است :

1 - کودتای 28 مرداد 1332

2 - ضرب و شتم دانشجویان در سال 1340

3 - شرکت در سرکوب عشایر جنوب در سال 1342

4 - متهم به آمریت حمله به منزل مرحوم شریعتمداری در اردیبهشت 1357 که در جریان این حمله دو نفر کشته شدند

5 - متهم به شرکت در کشتار 17 شهریور

در ادامه هر کدام از موارد 1 تا 5 را به طور منطقی بررسی خواهیم کرد

1 - خسروداد و 28 مرداد 1332

*منایع تاریخی در دسترس، نقشی برای سرلشکر خسروداد در کودتای 28 مرداد 1332 قائل نیستند. تنها مدرکی که به سرلشکر خسروداد و 28 مرداد مربوط است عکسی است که از سپهبد زاهدی رهبر کودتا، اردشیر زاهدی پسر سپهبد زاهدی و تعدادی دیگر گرفته شده و خسروداد نیز در این تصویر دیده می شود. با توجه به اینکه خسروداد در 28 مرداد 1332 درجه ستوانی داشت و 26 ساله بود، بعید به نظر می رسد یک افسر جوان جزء و بی تجربه برای ایفای نقش در 28 مرداد 1332 به کار گرفته شده باشد. فراموش نکنیم خسروداد دوست اردشیر زاهدی بود و حضور او در این تصویر ممکن است به دلیل دوستی با اردشیر زاهدی باشد. ضمن اینکه اردشیر زاهدی ، خود نیز در خاطراتش کوچکترین اشاره ای به حضور خسروداد در وقایع 28 مرداد نمی نماید

/ 0 نظر / 12 بازدید