عقاب - 3

آخرین عملیاتی که مرتضی بنی جمالی در آن سمت فرماندهی داشت عملیات فتح المبین بود که با عنوان معاون گروه رزمی مسجد سلیمان، مسوول منطقه عمومی اهواز و پشتیبان قرارگاه فتح بود.

سرهنگ ستاد خلبان مرتضی بنی جمالی معاون گروه رزمی پشتیبانی شماره 2 ( مسجد سلیمان )

 پس از این عملیات مدتی معاون پایگاه شهید وطنپور اصفهان بود و در نهایت در سال 1363 به تهران آمد و  در معاونت عملیات هوانیروز عهده دار مسوولیت اداره یکنواختی پرواز گردید. آخرین سمت ایشان مشاور پروازی فرمانده هوانیروز بود و در همین مسوولیت با درجه سرتیپ دومی در سال 1366 بازنشسته گردید. طول مدت خدمت او 28 سال بود و در این مدت به خصوص در سالهای ابتدایی دهه 60 مانند بسیاری از افسران شرافتمند دیگر، به دلیل نداشتن روحیه ریاکاری و عدم تظاهر به مذهب، آزار و اذیت فراوان دید به گونه ای که در سال 1363 اقدام به استعفا کرد که پذیرفته نشد. بازنشستگی ایشان نیز علتی جز محیط و افرادی نداشت که به قول خودش  : " در آن محیط و با آن افراد، دیگر نمی شد به کار ادامه داد". در نهایت در سال 1386 در اثر سانحه رانندگی و در حالیکه به عنوان عابر در کنار خیابان ایستاده بود به شدت صدمه دید و در اثر عوارض همین صدمات در سال 1390 چشم از جهان فرو بست و ایران یکی از بزرگترین و گمنام ترین قهرمانان خود را از دست داد

روحش شاد

روح همه افسران درگذشته  و شرافتمند ایران زمین شاد

/ 0 نظر / 11 بازدید