درد دل فرمانده دژبان ارتش

این مطلب از کتاب غائله 14 اسفند صفحه 319 برگرفته شده است. کتابی که ار وب سایت هابیلیان قابل دانلود بوده و با محوریت تشریح وقایع روز 14 اسفند 59 و برخورد سنگین فیزیکی بین طرفداران بنی صدر از یک سو و افراد کمیته و نفراتی از سپاه پاسداران از سوی دیگر نگارش یافته است. در این روز قرار بود بنی صدر در دانشگاه تهران به مناسبت بزرگداشت دکتر محمد مصدق سخنرانی کند که در جریان مراسم، کار به درگیری سنگین و زد و خورد شدید رسید. بعد از این درگیری افراد زیادی مورد تحقیق قرار گرفتند که یکی از آنها سرهنگ ص فرمانده دژبان است. لازم به ذکر است دراین تاریخ حدود 6 ماه از جنگی که عراق در 31 شهریور 59 علیه ایران به راه انداخت می گذرد.

× متاسفانه در این کتاب ، مفهوم کلی روحانیت به عنوان مساله مورد اعتراض از زبان سرهنگ ص عنوان شده در حالیکه ارتشیها با مذهب و نهاد روحانیت در جای خودش مشکلی نداشتند بلکه دوایر سیاسی-ایدئولوژی که در پادگانها تشکیل شده و اغلب توسط روحانیون جوان و بی تجربه اداره می شدند بعضا با تصمیم گیریهای شتابزده و غلط یا دخالت در اموری که سررشته ای از آنها نداشتند کاسه صبر فرماندهان را لبریز می کردند. در کتاب خاطرات خلبان هوانیروز حسین وکیلی به گوشه ای از این نابسامانیها اشاره شده است

/ 3 نظر / 33 بازدید
علی فاریابی

وقتی انسان این مباحث را می خواند دلش پراز غم می شود... ماهم روزی برگی از تاریخ خواهیم شد که دیگران آن را خواهند خواند[گل]

دعادست

آخوندها وقتي به دنيا ميآيند هم از همه چيز سر رشته دارند فقط خودشون خبر ندارند..

علیرضا بختیاری

خواندن خاطرات خوب است اما ایا میتوان به تمام خاطرات اعتماد کرد و ایا میتوان پذیرفت که تمام حقیقت گفته شده است ؟ در اینکه از روحانیون بدلیل کم تجربگی اشتباهاتی سر زده هیچ شکی نیست اما واقعیت این است که دخالت آنها در امور عملیاتی و تصمیم گیریهای نطامی نبوده است و جالب است که علت شکستها را روحانیون قید نموده اند !!! کدام روحانی برای آنها تعیین تکلیف کرد ؟ رهبری ؟ در عملیات منجر به ازاد سازی سوسنگرد اگر اصرار و دستور ایشان به فرمانده تیپ 2 لشکر 92 نبود و فرمانده تیپ بر اساس دستور بنی صدر عمل میکرد سوسنگرد از دست میرفت و در موارد تاریخی و مهم باید بر اساس مستندات عمل کرد نه خاطرات مبتنی بر نظرات شخصی افراد با دیدگاه های خاص.