آسوده بخواب کوروش ...

آسوده بخواب کوروش که ما بیداریم

ما بیداریم تا ...

تا لیسانسمان را بگیریم و از ایرانی که پایه اش را گذاشتی بگریزیم یا بمانیم و در ایرانت مضمحل شویم

تا از گرانی مرغ بنالیم و برای مرغ ارزان قیمت همدیگر را زیر پا له کنیم

تا فروهر به گردمان  و آب دهان به روی زمین بیندازیم

تا دماغمان را عمل کنیم و فکر کنیم آدمی شدیم

تا دم از گفتار نیکت بزنیم و فحش و ناسزا، نقل و نبات دهانمان باشد

تا به پندار نیکت ببالیم و کثیف ترین خیالات را در مورد ناموس مردم درسر بپروریم

تا کردار نیکت شعار زندگیمان باشد و همدیگر را برای جای پارک بکشیم

کورش! آسوده بخواب و هرگز بیدار نشو تا نبینی ایرانیان چه هیولاهایی شده اند

 

/ 0 نظر / 42 بازدید