بررسی عملیات توکل - بخش دوم

قبل از شرح عملیات توکل، تعریفی از عملیات کلاسیک خواهیم داشت که با دانسته های کافی وارد مرحله تحلیل عملیات بشیم. عملیات کلاسیک عملیاتی است بر پایه اصول و فنون جنگ. در یک عملیات کلاسیک میزان نیروی دشمن در برابر نیروی خودی اعم از تجهیزات و یا نفرات برآورد میشه، عوارض زمین منطقه شناسایی میشه و در نهایت در مورد چگونگی عملیات تصمیم گیری میشه. به طور کلی عملیات کلاسیک یعنی عملیات بر اساس دانش نظامی، عقل و منطق. هر عملیات کلاسیک از مولفه های خاصی پیروی می کنه ازجمله اینکه نیروی هجومی ( آفندی) باید حداقل دو برابر بیشتر از نیروی مدافع ( پدافندی ) باشه.

شرح عملیات : در آغاز حمله و پس از اجرای آتش پشتیبانی ضعیف، نیروهای تیپ 37 زرهی با حدود 31 تانک و نفربر وارد عمل شدند اما پس از مقداری پیشروی از کیلومتر 10 آبادان به طرف ماهشهر، به میدان مین دشمن برخورد کردند و متوقف شدند. دشمن نیز با استفاده از این فرصت تمامی 31 تانک و نفربر را هدف قرار داد. در محورهای دیگر عملیات به موفقیتهایی دست یافت اما به دلیل عدم پیشروی نیروهای تیپ 37 زرهی ، این موفقیتها نیز دوام نیافت. سپاه آبادان طی گزارشی در این باره می نویسد : در محور ذوالفقاری تا ایستگاه 7، شش-هفت دستگاه تانک دشمن و یک کامیون مهمات نابود شد و عده ای از نیروهای بعثی نیز کشته شدند و با فتح تعدادی از سنگرهای دشمن، تعدادی از عراقیها نیز به اسارت درآمدند اما به دلیل مشکل عملیات در محور ماهشهر، دشمن در پاتک متقابل نیروهای تک کننده را محاصره کرد و اسیران خود را پس گرفت

همچنین در گزارش ستاد اروند مورخ 21 دی 59 میزان تلفات تیپ 37 ، 24 دستگاه تانک و 7 نفربر زرهی، یک دستگاه خودروی موشک انداز تاو و تعدادی تجهیزات دیگر می باشد. همچنین علت پشتیبانی ضعیف توپخانه، تعمیر و تعویض لوله 6 قبضه توپ گروه 22 توپخانه ذکر شده است. از 10 سورتی پشتیبانی هوایی پیش بینی شده نیز فقط 4 سورتی آن هم بدون هماهنگی ستاد اروند و در منطقه ای دیگر انجام گرفت و پروازهای بعدی نیز به دلیل ابری بودن هوا انجام نگرفت

مرجع : جلد ششم روزشمار جنگ - انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه

/ 0 نظر / 5 بازدید