همین روزا بود، چه زود پریدی. کار تو پرواز بود خلبان. همیشه پروازت همراه بیم و امید بود اما این مرتبه فقط داغ همراه خودش داشت. چی بگم؟ چی برام مونده که بخوام بگم.

( ردیف دوم نفر چهارم از چپ )

× هوانیروز دهه 60 واقعا لیاقت افسر آزاده ای مثل تو را نداشت

×× وبلاگ تا یک ماه، تعطیل خواهد بود