مطالب مندرج در کتابهای : یادداشتهای علم در 6 جلد به خصوص جلد 6 ، خاطرات ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران ، خاطرات پرویز راجی آخرین سفیر حکومت پهلوی در لندن، خاطرات سپهبد جلال پژمان رییس اداره چهارم ستاد ارتش در سال 57، خاطرات زنده یاد دکتر محمد مصدق و ... ، به خوبی بیانگر شیوع فساد، عدم برنامه ریزی، حیف و میلهای فراوان، استبداد و خودکامگی محمدرضا شاه و ... و به طور کلی سست و بی بنیاد بودن حکومت سابق می باشد اما ... اما هدف از مطالب این چنینی وبلاگ همانطور که تا به حال مشخص بوده ، نقد منصفانه نیروهای نظامی به خصوص در سال 57 و قبل از آن است. سه عکس زیر نمونه ای بسیار کوچک از مشکلاتی است که نیروهای فرمانداری نظامی با اون روبرو بودند. شما به جای سربازان فرمانداری نظامی بودید، آیا برای حفظ جان شلیک نمی کردید؟

سرباز فرمانداری نظامی در حال دفاع از اسلحه خود

انقلابیون چاقو به دست

سرلشکر تقی لطیفی رییس آجودانی ژاندارمری کل کشور در دست گروهی از انقلابیون