جلسه 25 دی - بخش پایانی

قره باغی : بفرمایید تیمسار صانعی. مرسی.من باید عرض کنم احساسات تیمسار کاملا صحیح است. این چیزی است که هر نظامی فکر می کند ولی همانطور که اول عرض کردم، ارتش شاهنشاهی در سیاست دخالت نمی کند. *ما از دولت قانونی پشتیبانی می کنیم. وظیفه ما پشتیبانی از این دولت با همه امکانات است. حالا همان که فرمودید اسمش چیست اسمش همین است : از دولت قانونی پشتیبانی می کنیم.این تصمیم که شما می فرمایید سیاسی است نه نظامی . این در صورتی است که خدای نکرده این دولت، این نخست وزیر قبلا فرار کند یا از خودش سلب مسوولیت کند. ملاحظه فرمودید؟ الان توجه ما این است که سیاست را چه کسی باید تعیین کند.آقایان! روش ما را چه کسی باید تایید کند ؟

... : نخست وزیر

قره باغی : همه آقایان موافق هستید؟ چون برابر قانون اساسی، دولت قانونی است و ما از دولت قانونی پشتیبانی می کنیم.

می توان تیر اندازی کرد ؟

معصومی نایینی : تیمسار بنده عرض کردم که اقدامات موثر باید بشود و در یک کلام عرض کنم : اکثر گرفتاریهای ما این بوده است که تصمیمات در گذشته با تاخیر گرفته شده و غالبا ضعیف بوده است ...

قره باغی : حالا آنچه را که گذشته است فراموش کنید

همهمه حضار...

قره باغی : آن آماده باش های نظامی خود ما کجاست؟

معصومی نایینی : تیمسار اجازه می فرمایید؟

قره باغی : بله بله

معصومی نایینی : دستور تیراندازی در هیچ قانونی نداریم جز در ماده 343 قانون دادرسی کیفری ارتش

قره باغی : چرا! ماده چهار صد و شصت و ...

معصومی نایینی : نخیر، قانون تشکیلات لغو شده است. قانون ایالات و ولایات لغو شده است. ...

قره باغی : الان ما چه داریم؟

معصومی نایینی : الان ما فقط این ماده 343 را داریم که می گوید : هر نظامی فقط در موارد دفاع از خود و جلوگیری از ویران کردن بنا و غارت وقتل، در صورتی که تیراندازی بکند از مجازات معاف است

قره باغی : غیر از این موارد حق ندارد؟

معصومی نایینی : در این موارد فقط معاف است. یعنی هر دستوری که صادر می فرمایید از لحاظ عمل فرمانده باید مبتنی بر موازین قانون باشد. یعنی اگر یک عده اغتشاش کردند، تظاهرات کردند اما ویران و غارت نکردند، شعار دادند و حرکت کردند ولی دست به جایی نزدند به آنها تیراندازی نمی شود

قره باغی : ما هم نگفتیم که تیراندازی کنند! نگفتیم تیراندازی کنند. ما هیچوقت نگفتیم که اینها بروند مردم را بکشند. اگر شلوغ نکنند که امنیت برقرار است

 * بنابراین برنامه کودتای ارتش و ژنرالها حداقل تا این تاریخ مد نظر نبوده است.

سپهبد معصومی نایینی : معاون پارلمانی وزارت جنگ