سرگرد مرتضی بنی جمالی در حال فرود با Bell214 - پایگاه هوانیروز اصفهان - 1354

سرگرد مرتضی بنی جمالی در حال انتقال یک فروند Bell214 به ایران - فوریه 1976

 

 نفر اول از راست - سرگرد ستاد خلبان مرتضی بنی جمالی

نفر نشسته کنار گلدان - سرهنگ خلبان عطااله ملک محمدی از اولین فرماندهان گردان هلیکوپتر هوانیروز

( بازدید از مصر - سال 1978 )