چیزی که درباره ات شنیدم این بود :

 " ایشان نه در گفتار در خط نظام بود و نه در رفتار "

گوینده سخن آدم کمی نبود، حاج حسین وکیلی بود. از انقلابیهای ارتش و مسوول حفاظت اطلاعات اولیه هوانیروز و از خلبانهای خوب کبری در جنگ با عراق

اینکه از نظر انقلابیون دو آتشه و یا تازه انقلابیون، یک افسر ارتشی در خط نظام چه خصوصیاتی می داشت نیازی به توضیح ندارد اما هر چه که هست نمی توانم احساس غروری را که از شنیدن این جمله به من دست داد وصف کنم. در آن آشفته بازار سالهای 57 و 58 و جو مسموم حاکم بر هوانیروز، در زمانی که آنچه ارزش نداشت جان افسران ارتش بود و بر عقیده خود ماندن دل شیر می خواست نشد که تو را بشکنند دلاور. یاد و خاطره ات جاویدان خلبان